Tvary plotov

Vieme vám ponúknuť akýkoľvek tvar plotového poľa podľa vašich predstáv. Plotové late môžu mať širšie či užšie medzery alebo ich nemusia mať vôbec. Základnou ponukou tvarov sa môžte inšpirovať na obrázkoch nižšie.

Rovné polia

                
Zakrivené

                 

                 

Striedavé – nižšie vyššie